Malo o kućanstvu

Ako ne možeš u Brazil, dovedi Brazil u svoju kuhinju

Pretvaram li se ja to u stepfordsku suprugu ili sam u nekoj neosviještenoj depri, jer, u manje od...